Kakor

Uppdaterade 10.3.2022

Vår cookiepolicy beskriver vilka kakor som används på adressen https://niferex.se för webbplatsen Obsidan.se. Webbplatsen drivs av företaget UCB Pharma AB Sweden, adress Mäster Samuelsgatan 60 S – 111 21 Stockholm, Sverige.

Cookiepolicyn gäller för alla webbsidor som är kopplade till denna webbplats. Alla personuppgifter som samlas in genom UBS:s kakor behandlas i enlighet med vad som nämns i Dataskyddspraxis för Obsidan, vilken du kan läsa här: [https://niferex.se/datatskyddspraxis].

Cookiepolicyn ger dig mer information om följande:

1. Vad är kakor och varför använder UCB kakor?
2. Vilka olika slags kakor används på webbplatsen?

Du kan hantera kakorna i Centret för dataskyddsinställningar, vilket du når nere på varje webbsida av denna webbplats. Cookieinställningarna uppdateras eventuellt då och då. Vi informerar om alla betydande ändringar genom att publicera tydliga meddelanden om dem på vår webbplats.

6/2024, SE-OT-2400010