För din järnbalans

NIFEREX® receptfri läkemedel med järn

Niferex används vid behandling av järnbrist. Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen. Niferex är en form av järn som tas genom munnen för behandling av, eller för att förhindra, järnbrist.

NIFEREX® 100 mg enterokapslar

Niferex enterokapslar är avsedda för vuxna och barn från 6 år som väger minst 20 kg. Kapslarna innehåller 100 mg Fe++.

Järngranulaten inuti enterokapslarna är behandlade med en magsyraresistent hinna for att järnet ska utsöndras direkt i tarmen som är järnets absorptionsomrade. Förutom järn, är C-vitamin (askorbinsyra) tillsatt. C-vitamin bidrar till att förhindra att järn i tvåvard form oxiderar till trevärd form. Tvåvärt järn tas upp betydligt bättre an trevärt järn.

KÖP HÄR

aika-ikoni_2

Hur du tar NIFEREX®

Niferex skall tas med tillräckligt intervall från måltiderna (t.ex. på fastande mage på morgonen eller mellan två huvudmål) eftersom upptaget av järn kan minskas av innehållsämnen i maten.

Grönsaker, mjölkprodukter, kaffe och te kan minska upptaget av järn, därför bör tidsintervallet mellan intag av Niferex och dessa livsmedel vara minst 2 timmar.

NIFEREX® 100 mg enterokapslar

Om det är svårt att svälja kapseln, kan kapseln tömmas och innehållet sväljas. För att göra det, dra försiktigt isär de två kapselhalvorna över en skål. Skaka varsamt ut innehållet och samla kornen på en sked. Efter intag av innehållet från skeden, bör du dricka lite vatten.

För dosering och administreringssätt se produktresumén eller FASS.

6/2024, SE-OT-2400004