NIFEREX® receptfri läkemedel med järn

Niferex används vid behandling av järnbrist. Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen. Niferex är en form av järn som tas genom munnen för behandling av, eller för att förhindra, järnbrist.

Niferex package 100 mg

NIFEREX® 100 mg enterokapslar

Niferex enterokapslar är avsedda för vuxna och barn från 6 år som väger minst 20 kg. Kapslarna innehåller 100 mg Fe++. Järngranulaten inuti enterokapslarna är behandlade med en magsyraresistent hinna for att järnet ska utsöndras direkt i tarmen som är järnets absorptionsomrade. Förutom järn, är C-vitamin (askorbinsyra) tillsatt. C-vitamin bidrar till att förhindra att järn i tvåvard form oxiderar till trevärd form. Tvåvärt järn tas upp betydligt bättre an trevärt järn.

Hur du tar NIFEREX®

NIFEREX® 30 mg/ml orala droppar

Niferex orala droppar är lämpliga för nyfödda med en kroppsvikt över 2 kg. Använd inte Niferex till barn under 12 år utan läkares ordination. När dropparna ges till nyfödda och små barn kan de spädas med vatten eller fruktsaft eller blandas med fruktkräm direkt före intag. Niferex orala droppar innehåller sötningsmedlen sackarin och sorbitol samt alkohol som fungerar som bärare av smakämnet apelsin.

Hur du tar NIFEREX®

Niferex package 30 mg/ml

SE-P-OT–2200001