Niferex är behandling mot järnbrist. Järnbrist är en bristsjukdom (näringsbrist) som kan ge olika symptom. Innan man behandlar järnbrist bör man besöka en läkare för att ställa diagnos. Niferex rekommenderas också som förebyggande behandling i samband med graviditet och vid blodgivning. Niferex finns i ett flertal länder och har funnits i Sverige sedan 2000.Stolt sponsor till:
Stiftelsen för utbildning och utveckling inom obstetrik och gynekologi

Index