För din järnbalans

NIFEREX® receptfritt läkemedel med järn

Niferex används vid behandling av järnbrist. Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen. Niferex är en form av järn som tas genom munnen för behandling av, eller för att förhindra, järnbrist.

Niferex package 100 mg

NIFEREX® 100 mg enterokapslar

Niferex enterokapslar är avsedda för vuxna och barn från 6 år som väger minst 20 kg. Kapslarna innehåller 100 mg Fe++. Järngranulaten inuti enterokapslarna är behandlade med en magsyraresistent hinna for att järnet ska utsöndras direkt i tarmen som är järnets absorptionsomrade. Förutom järn, är C-vitamin (askorbinsyra) tillsatt. C-vitamin bidrar till att förhindra att järn i tvåvard form oxiderar till trevärd form. Tvåvärt järn tas upp betydligt bättre an trevärt järn.

Hur du tar NIFEREX®

KÖP HÄR

2/2024, SE-P-OT–2300018