Artiklar

Aktuell information om järn

Söker du information om behandling av järnbrist, om järnets effekter eller om behovet av järn under graviditet? Här kan du hitta det du söker.

Alla behöver vi järn

Järn har en viktig roll i produktionen av hemoglobin. Hemoglobinets uppgift är att transportera syre från lungorna ut till vävnaderna. Vid svår järnbrist sjunker blodets hemoglobinnivå, vilket innebär att anemi utvecklas. Järnbrist är den vanligaste orsaken till anemi. För kvinnor i fertil ålder är det...

De bästa järnkällorna

Järnbrist är en av de vanligaste typerna av näringsämnesbrist i världen. Ett tillräckligt intag av järn bör säkerställas, och det kan regleras genom rätt kost. I vilka födoämnen finns då järn? Vilka födoämnen innehåller järn? De mest järnrika födoämnena är kött, fisk och blodmat. Järn...

Vad behöver kroppen järn till?

Det behövs järn för att hemoglobin till de röda blodkropparna ska kunna bildas. Hemoglobinets uppgift är att transportera syre från lungorna ut till vävnaderna. Vid svår järnbrist sjunker blodets hemoglobinnivå, vilket innebär att anemi utvecklas. Hur känner man igen anemi? Symtomen på lindrig anemi och...

6/2024, SE-OT-2400006