Hur du tar NIFEREX®

Niferex med mat och dryck

Niferex skall tas med tillräckligt intervall från måltiderna (t.ex. på fastande mage på morgonen eller mellan två huvudmål) eftersom upptaget av järn kan minskas av innehållsämnen i maten.

Grönsaker, mjölkprodukter, kaffe och te kan minska upptaget av järn, därför bör tidsintervallet mellan intag av Niferex och dessa livsmedel vara minst 2 timmar.

Niferex package 100 mg

NIFEREX® 100 mg enterokapslar

Om det är svårt att svälja kapseln, kan kapseln tömmas och innehållet sväljas. För att göra det, dra försiktigt isär de två kapselhalvorna över en skål. Skaka varsamt ut innehållet och samla kornen på en sked. Efter intag av innehållet från skeden, bör du dricka lite vatten.

För dosering och administreringssätt se produktresumén eller FASS.

KÖP HÄR

2/2024, SE-P-OT–2300018