Regler för Niferex-gruppen

Niferex Fe++ 100 mg för behandling av järnbrist
Administratör: UCB Pharma AB

Välkommen till Niferex® Sveriges sidor på Facebook och Instagram. Då du besöker Niferex Sveriges nätsidor eller sidor på sociala medier, godkänner du följande regler för kommentarer och diskussion samt binder dig till att följa dem.

Dina erfarenheter och åsikter är betydelsefulla för oss. Samtidigt hoppas vi att du förstår att UCB fungerar inom den strikt reglerade läkemedelsbranschen, vilket innebär att vi bör följa de etiska regler som gäller för läkemedelsindustrin. Vi är därför förpliktigade att försäkra oss om att den information som ges på våra sidor är aktuell och korrekt.

Vi hoppas att du följer nedanstående instruktioner för kommentering och diskussion, så att vi kan erbjuda alla medlemmar i gruppen en god och trygg omgivning för diskussion.

HAR DU NÅGON FRÅGA GÄLLANDE UCB PHARMA ABs PRODUKTER?

Biverkningar:

Om du vill rapportera en biverkning som möjligen kan ha orsakats av något av UCBs läkemedel, kan du anmäla biverkningen till

Om du har någon fråga gällande UCBs läkemedel ber vi dig kontakta oss per e-post eller telefon:

VI ÄR FÖRPLIKTADE ATT FÖLJA FÖRORDNINGAR OCH REGLER

Det är naturligt att du vill dela med dig av tips på basen av dina egna erfarenheter, men UCB kan inte garantera att de instruktioner som användare av våra sidor ger är i enlighet med de regler som gäller för läkemedelssäkerhet, eller att de i övrigt är korrekta.

Vi förbehåller oss rättigheten att dölja eller ta bort sådant innehåll som publicerats av användare och som strider mot de gruppregler som anges här. Med innehåll avses också kommentarer som innehåller rekommendationer, tips eller instruktioner gällande hälsovård, läkemedel eller andra vårdpreparat.

Var och en av oss upplever effekterna av läkemedel litet olika. Om du har några frågor gällande din sjukdom eller diagnos ber vi dig diskutera dessa med läkare eller annan vårdpersonal. Undvik att publicera sådana uppgifter eller frågor på våra sidor.

KRÄNKANDE KOMMENTARER OCH AKTIVITET SOM STRIDER MOT REGLERNA

Vi uppmanar till en vänlig och positiv ton på våra sidor. Respektera andras åsikter även om de skulle gå isär med dina egna. En användare, eller opassande, kränkande innehåll eller innehåll som i övrigt står i strid med gruppens regler, kan uteslutas från sidorna utan föregående varning.

Vi ber dig vara en ansvarsfull medlem i våra grupper på Facebook och Instagram och att följa nedanstående regler:

Var dig själv. Försök inte låtsas vara någon annan och delta inte i diskussionerna som om du vore någon annan än du själv.

Publicera bara sådana kommentarer, bilder och videosnuttar som du har full upphovsrätt till.

Observera att du ger UCB Pharma AB full nyttjanderätt till det du publicerar eller det innehåll du skapar på Niferex Sveriges sidor.

Respektera andra medlemmars integritet och val. Försäkra dig om att de personer som förekommer i ditt inlägg har gett sin tillåtelse innan du laddar upp nytt innehåll eller taggar personer till din publikation. Kom även ihåg att be föräldrar eller förmyndare till minderåriga om lov.

Var alltid vänlig och respektera andra medlemmar genom att undvika att publicera:

  • tips, rekommendationer eller jämförelser gällande hälsa eller hälsovård,
  • kränkande, nedsättande innehåll eller elakt förtal,
  • oärligt, vilseledande eller felaktigt innehåll,
  • innehåll som strider mot immaterialrättigheter eller någon privat- eller yrkespersons integritetsskydd,
  • osedligt, öppet sexuellt innehåll eller innehåll med nakna personer,
  • innehåll som bryter mot lagar eller mot reglerna för Facebook eller Instagram eller
  • kommersiellt innehåll för marknadsföring av antingen egna eller andras produkter.

Iaktta alltid försiktighet och sunt förnuft då du använder sociala medier; detta särskilt ifall du lämnar eller ber om personlig information.

Undvik att be om, eller att publicera kontaktuppgifter eller personliga identifikationsdata som kan användas för identifikation, spårning, kontakt, eller som kan ge någon person möjlighet att presentera sig som någon annan än hen är.

Respektera det innehåll som publiceras i Niferex Sverige-gruppen. Allt innehåll som publiceras på Niferex Sveriges Facebook-, Instagram- eller nätsidor, inklusive varumärken, logotyper, slogans, videosnuttar, texter, bilder och grafik, är skyddade av svensk och internationell lagstiftning gällande varumärken och upphovsrätt. Allt innehåll berörs av immaterialrättigheter och patentlagstiftning och är UCB Pharma ABs och dess underleverantörers och partners egendom.

Vi ansvarar inte för det innehåll och de länkar som delas av sidornas användare. UCB Pharma AB ansvarar inte för det innehåll du delar eller publicerar, såsom fotografier, videosnuttar eller länkar, eller för det innehåll som finns på sidorna dit länkarna leder; för kommentarer, hänvisningar (inklusive hänvisningar till vissa personer), åsikter, påståenden, råd eller annat innehåll som du delar.

Öppenhet gällande koppling till UCB Pharma. Om du är anställd av UCB Pharma eller har någon annan koppling till UCB Pharma och publicerar något under din personliga profil, ska du tala om din koppling till UCB Pharma. Du kan t.ex. inkludera följande text i ditt inlägg: Jag är anställd av UCB Pharma. De påståenden och åsikter jag publicerar är ändå mina egna, och de representerar inte nödvändigtvis UCB Pharmas officiella ståndpunkter.

Denna sida är avsedd för svenska konsumenter. Sidan har publicerats i enlighet med Sveriges lagar och förordningar, vilka inte nödvändigtvis är helt i linje med den lagstiftning som gäller i det land där du bor eller befinner dig.

LÅT DIN VERKSAMHET BIDRA TILL EN TREVLIG OCH UPPMUNTRANDE STÄMNING

Vi hoppas att alla medlemmar i gruppen kan delta i diskussionerna och att en trevlig och positiv anda bibehålls. Vi är öppna för olika åsikter och även för kritik. Om du inte ser din publikation på våra sidor har den antagligen inte uppfyllt gruppens regler, och därför gömts eller tagits bort från sidorna. Vi förbehåller oss rättigheten till förändringar av reglerna.

Tack för att du deltar i diskussionerna och respekterar gruppens regler!

Kom ihåg att detta är ett öppet forum och att andra kan se det innehåll du delar.

Observera att de kommentarer som publiceras på Niferex Sveriges Facebook- och Instagramsidor inte nödvändigtvis representerar UCB Pharma ABs officiella ståndpunkter.