Niferex® orala droppar

droppar_2014

Niferex droppar är i första hand framtaget och anpassat för barn men det finns inget hinder att också vuxna kan ta Niferex droppar

Barn och järnbrist
Behandla inte barn med järn utan att först ha talat med en doktor. Barn behöver en ordination.

Det är i första hand barn som föds för tidigt som behöver järn. Barn som föds för tidigt har inte hunnit lagra på sig tillräckligt med järn under tiden i mammas mage. Barnet föds då med för lite järn i sitt järnförråd.

Järn behövs för en rad olika funktioner i kroppen. Men det mesta av kroppens järn används till produktionen av röda blodkroppar som transporterar syret till kroppens alla celler.

Niferex är ett läkemedel för behandling av järnbrist och järnbristanemi. Det verksamma ämnet är ferroglycinsulfat. Niferex-dropparna innehåller sötningsmedlen sackarin och sorbitol samt en mycket liten del svavelsyra som fungerar som smakbärare av smakämnet apelsin.

En flaska Niferex droppar innehåller 30 ml järnlösning och koncentrationen är 30 mg järn/ml.

För att få ut en droppe, håller man flaskan upp och ner, och slår sedan försiktigt på flaskan med fingret. Dropparna är en grön-gul till ljusbrun lösning. I kontakt med syre blir lösningen succesivt mörkare på grund av att järnet oxiderar. Järn som oxiderat ger ett sämre upptag. Därför bör man ge järnet så snabbt som möjligt efter att man fått ur dropparna ut flaskan. Det är också viktigt att sätta på korken på flaskan så fort som möjligt.

Rekommenderad dos. Följ alltid läkarens ordination.

Niferex droppar är anpassat för barn eftersom man kan dosera liten mängd. En enda droppe innehåller 1,5 mg järn.

Doseringen av järndroppar ökar i takt med att barnet växer.

Om barnet ammas helt eller delvis ger man rekommenderad mängd järndroppar 2 gånger/dag.

Om barnet huvudsakligen får modersmjölks-ersättning räcker det att ge rekommenderad dos järndroppar 1 gång/dag eftersom ersättningen innehåller en del järn.

Vuxna som föredrar att ta Niferex-droppar följer doseringsanvisningen på förpackningen eller i bipacksedeln.

Biverkningar som kan förekomma är magbesvär, diarré och förstoppning.
Frekvensen ökar med ökande dos.
Avföringen blir mörk.
Hudutslag förekommer i sällsynta fall.
I sällsynta fall kan tänderna mörkfärgas. Eventuella missfärgningar tas bort med en sträv tandkräm eller genom att man vänder sig till sin tandläkare.

Järndroppar ger fläckar på textilier.

Järn ska förvaras oåtkomligt för barn. Får barnet i sig för mycket järn ska sjukvården kontaktas.

För ytterligare information om Niferex droppar se Fass.se

Niferex orala droppar