Ett urval bra länkar

För dig som vill veta mer presenterar vi här ett antal länkar:

Om Livsmedelsverket, som är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor: www.slv.se
Livsmedelsverket, undersida för gravida: www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Gravida/

Om Niferex och andra läkemedel: www.fass.se

Om Läkemedelsverket, som har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter: www.mpa.se

Länkar