Järnbrist

Järn är ett viktigt mineral som finns i kroppens alla celler, men i varierande grad. Det mesta av kroppens järn, 70 % finns i de röda blodkropparnas hemoglobin. Resterande 30 % av järnet finns i:

Alla blodkroppar (röda, vita och trombocyter) bildas i benmärgen. Järndepåernas uppgift är att lagra tillräckligt med järn som behövs för att bilda hemoglobinet till de röda blodkropparna. När järndepåerna börjar ta slut sjunker Hb.

Hb

Varje människa har sitt eget individuella Hb-optimum, som är normalt för just henne/honom.
Hemoglobinnivån (Hb) kan alltså variera mellan olika individer men kvinnor skall ha ett Hb som ligger över 120 g/L (gram / liter blod), män över 140 g/L och Hb för gravida ska ligga över 110 g/L. Ligger Hb under dessa nivåer har man järnbristanemi (blodbrist).
Ett Hb visar hemoglobinnivån i blodet men det säger ingenting om järndepåerna. Man kan ha ett bra Hb som ligger över den nivån som man bör ha men samtidigt ha för lågt järndepåvärde.

Järndepåerna

Vid järnbrist har man för lite järn i järndepåerna för att täcka behovet av produktionen av hemoglobin.
För att veta hur bra järndepåer man har måste man ta ett blodprov, Serum-ferritin. Om man som kvinna har ett Serum-ferritinvärde under 10, eller om man som man under 30 har man järnbrist och man har för lite järn i sina järndepåer.
Vid järnbrist har man för lite järn i järndepåerna för att täcka produktionen av hemoglobin.

Varför är det så viktigt att ha bra järndepåer?

Om man har för lite järn i järndepåerna ökar risken för att få järnbristanemi. Reserverna är slut.
Järnbrist kan också ge symptom, som svårt trötthet och koncentrationssvårigheter, yrsel och huvudvärk. Vid järnbristanemi kan man dessutom få symptom som anfåddhet och orkeslöshet.

Rätt kost, ett bra sätt att förhindra järnbrist

Genom att äta mat som innehåller järn som kroppen har lätt att tillgodogöra sig minskar risken för att få järnbrist.
Man brukar kalla järnet som finns i kött för hemjärn och järnet som finns i frukt, grönsaker och spannmål för icke-hemjärn.
Hemjärnet tas upp i kroppen betydligt bättre än icke-hemjärn. Det finns mycket hemjärn i viltkött, nötkött, griskött och lamm lite mindre hemjärn i kyckling. Hemjärn tar kroppen upp 5 gånger lättare än icke-hemjärn.
Eftersom icke-hemjärn tas upp mycket sämre i kroppen är det viktigt att välja järnrika grönsaker, frukt och spannmål om man är vegetarian. Gröna grönsaker, ärtor och baljväxter, jordgubbar, aprikoser och grovt bröd är några exempel som innehåller mycket järn.
Det är dessutom viktigt att undvika livsmedel som hämmar upptaget av järn. Framför allt mjölkprodukter som innehåller kalcium och även kaffe och te bör man ta mellan huvudmålen. Livsmedel som däremot stimulerar upptaget av järn som grönsaker och frukt som innehåller c-vitamin är bra att äta tillsammans med huvudmålet.

Hur vanligt är järnbrist?

Järnbrist är faktiskt den vanligaste bristsjukdomen både globalt och här i västvärlden. I hela världen är det så mycket som 1,3 miljarder människor som har järnbrist enligt WHO.
I västvärlden har ca 30 % av kvinnor i fertil ålder järnbrist. 50 % av tonårsflickor har järnbrist enligt en stor studie från Västsverige. Livsstil, matvanor och menstruationer är viktiga faktorer som bidrar till att järnbrist är så vanligt.

Behandling av järnbrist

Järnbrist ska behandlas med järnmedicin som innehåller järn i tillräckligt hög nivå (80-100 mg/tablett, kapsel). Det är viktigt att ställa diagnos innan man börjar behandla järnbrist. Behandlingen pågår tills Hb ligger på optimal nivå och fortsätter en tid för att fylla järndepåerna. När järndepåerna har tillfredsställande nivå avslutas behandlingen.
Tala alltid först med en doktor eller barnmorska.
Genom att äta mat som innehåller järn som kroppen har lätt att tillgodogöra sig minskar risken för att få järnbrist.

Järnbrist