Frågor och svar om järn och graviditet

Här kan du läsa om de vanligaste frågorna om järn och järnbrist under graviditeten.

Källhänvisning till svaren är:
Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa
Rapport nr 59 2008
Kostråd vid graviditet och amning

Livsmedelsverket

Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin
Studentlitteratur

1. Varför säger barnmorskan att jag ska äta järn fastän jag mår bra?

I mitten av graviditeten börjar behovet av järn att öka. Därför rekommenderar barnmorskan järntabletter/kapslar från och med graviditetsvecka 20. Syftet är att tillföra järn till järndepåerna (järnförrådet i benmärgen) så att depåerna inte töms. Järndepåerna ska ligga på en bra nivå inför förlossningen.
På många håll runt om i Sverige mäter man järndepåernas storlek genom att ta ett blodprov i armvecket. Provet tar man tidigt i graviditeten och resultatet avgör sedan om man behöver järn och hur mycket järn man ska ta. Det blir en individuell rekommendation av järn beroende på hur mycket järn som finns i järndepåerna. Provet man ofta tar för att mäta järndepåerna är Serum ferritin.

2. Varför ska jag äta järn trots att jag har ett bra Hb?

Järn är nödvändigt för bildandet av de röda blodkroppar. Hb visar halten hemoglobin i blodet. Alltså de röda blodkropparnas syrebärande förmåga. Hb säger ingenting om järndepåerna. Järndepåerna är till för att se till att Hb är på en optimal nivå. Den optimala nivån kan variera mellan olika individer. Så länge det finns järn i depåerna kan ett ett optimalt Hb upprätthållas. När järndepåerna är tömda sjunker så småningom Hb. När Hb sjunker är depåerna tömda. Därför är det bra att förse järndepåerna med järn i tid så att de inte sjunker.
För att få veta hur stort järnförråd man har kan man ta ett blodprov och mäta Serum ferritin.

3. Varför sjunker Hb trots att jag äter järn?

Under andra tredje delen av graviditeten sker en utspädning av blodet. Blodvolymen ökar men de röda blodkropparna ökar inte lika mycket i förhållande till blodvolymen.

4. Är det farligt att inte äta järn även om man egentligen skulle behöva?

Att ha järnbrist (dvs sänkta järndepåer) är inte farligt för vare sig mamman eller barnet. Det är först när man har ett lågt Hb på under 70 som det kan vara en risk för barnet. Däremot kan järnbrist ge symptom i form av t. ex. uttalad trötthet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Har man ett bra järnförråd så klarar man också en blödning i samband med förlossningen bättre.

5. Varför måste man äta så stora doser järn? Det kan väl räcka med ett multivitamin.

Det finns inget tillstånd som är så järnkrävande som en graviditet. Det järn som finns i multivitamin motsvarar en 10:del till en 20:del av ett järnläkemedel i verksam substans. Trots att man under graviditeten inte förlorar järn genom  menstruation så har man ett stort merbehov av järn som är svårt att tillgodose med kosttillskott t.ex. multivitamin, Hemofer eller Blutsaft.

6. Varför är inte kroppen anpassad att klara en graviditet utan att behöva extra järn?

Kroppen är anpassad på så sätt att när vi har för lite järn i järnförrådet så tar vi upp mer järn från maten. Vid järnbrist ökar järnupptaget. Under en graviditet är det så mycket järn man måste få i sig att det är svårt att klara enbart genom att äta järnrik kost. Järnbrist och järnbristanemi i samband med graviditet har varit ett problem historiskt sett. Det är det fortfarande i utvecklingsländerna där järn i maten och som läkemedel är en bristvara.

7. Är det farligt att äta för mycket järn?

Järnets absorptionsområde är tolvfingertarmen. Upptaget av järn regleras efter det behov av järn vi har. Har vi fullt järnförråd minskar upptaget av järn i tarmen avsevärt. Det järn som inte tas upp försvinner ut med avföringen.
Att slentrianmässigt fortsätta äta järnläkemedel under flera års tid är inget man rekommenderar. Det kan innebära risker då regleringen i tarmen slås ut och vi tar upp järn trots att vi har tillräckligt med järn i förrådet.
Följer man barnmorskans eller doktorns rekommendation finns ingen risk.
Järnmedicin ska man äta om man har järnbrist, järnbristanemi eller i förebyggande syfte under graviditeten, för att undvika ett bristtillstånd, i samband med en förlossning.

Glöm inte att förvara dina järnkapslar/tabletter oåtkomligt för barn eftersom barn som äter stora doser järn kan bli järnförgiftade.

Järn och graviditet